Contact -Onze klachtenprocedure


ROMA SALES  heeft een hoge service gerichtheid en wij hopen dat wij alles naar wens kunnen laten verlopen, echter kan het gebeuren dat u onze service of producten niet naar bepaalde maatstaven vind. Als u ontevreden bent horen wij dat erg graag van u, wij hebben een vaste klachtenprocedure en die als volgt:

  • Na uw bevindingen vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ROMA SALES via het online contactformulier of telefonisch via 0172 853 091 (Lokaal tarief – Dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur)
  • Wanneer wij een klacht hebben ontvangen nemen wij het zo spoedig mogelijk in behandeling.
  • Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een reactie op een klacht, neemt de procedure meer tijd in dan zullen wij dit binnen deze 14 dagen aangeven door middel van contact op te nemen.
  • Wanneer u en ROMA SALES binnen 3 maanden tot een passende oplossing zijn gekomen, zal er een onafhankelijke geschillen commissie over de klacht en respons terug gaan oordelen. Dit gaat uiteraard allemaal in overleg met u.


U kunt ook in de algemene voorwaarde onze klachtenregeling vinden in Artikel 16


Hieronder ziet u een punt uit onze algemene voorwaarde:


Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Is het onverhoopt niet geheel duidelijk? Of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via het online contactformulier of telefonisch via 0172 853 091 (Lokaal tarief – Dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur).