Garantie -Wanneer heb ik recht op garantie


ROMA SALES staat er voor garant dat de artikelen die wij verkopen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of overheidsvoorschriften. Indien u van mening bent dat een product niet voldoet aan de overeenkomst, dient u hiervan onmiddellijk melding in bij ROMA SALES.


Afgegeven extra garanties door bijvoorbeeld de fabrikant beperken echter nimmer je wettelijk rechten en je hebt derhalve altijd recht op wettelijke garantie.Is het onverhoopt niet geheel duidelijk? Of heeft u een opmerking of vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via het online contactformulier of telefonisch via 0172 853 091 (Lokaal tarief – Dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur).